Winnica

 

Historia winnicy w Raciechowicach zaczęła się w 2015 roku.

Formalnym począkiem był zakup 27-arowego pola. Nieformalnym – zamiłowanie do żywiołu ziemi.

Winnica położona jest na Pogórzu Wiśnickim, na południe od Krakowa, za Dworem Bujwidów, na wysokości w górnej części 290 m n.p.m. i stoku o maksymalnym nachyleniu 27%; za radą Pliniusza, który w „Historii naturalnej” pisał: „Vitis amat colles”, „Winorośl kocha wzgórza”. Ekspozycja stoku jest południowo-zachodnia, optymalna dla winnicy w Polsce.

Rolnikiem w winnicy jest Kazimierz Mrówka.

***

Nazwa winnicy „Lete” pochodzi od greckiego słowa Λήθη, „zapomnienie”.

W mitologii greckiej Lete jest personifikacją niepamięci; a także rzeką zapomnienia, która płynie wolno i cicho, znacząc granicę między życiem i śmiercią.

Lete

L’oubli puissant habite sur ta bouche,
Et le Léthé coule dans tes baisers.

Potężne zapomnienie mieszka na twych ustach,
I Lete płynie w twych pocałunkach.

Charles Baudelaire, Lete w: Kwiaty Zła, tłum. K. M.